heavy water translation in English-Tagalog dictionary. The video was directed by photographer and movie producer Mika Ninagawa.The title song of this single, widely known as "Hebirote" (ヘビロテ, Hebīrōtē), was a huge karaoke hit and lead the respective JOYSOUND charts for 43 weeks. (of a physical object) Having great weight. E . (Music terminology) louder, more distorted. na hukbong militar upang hingin ang pagsuko ng lunsod. In Tagalog… © 2021 English To Tagalog. U . Found 62 sentences matching phrase "heavy water".Found in 11 ms. 3 . Of great force, power, or intensity; deep or intense. 5 . (of a person) doing the specified activity more intensely than most other people. T . C . Use the illustrations and pronunciations below to get started. Human translations with examples: berat, padpao, biodata, gal sa tagalog, nack in tagalog, goth sa tagalog. In many classical sites, sectioned columns were carved with a centre hole or depression so that they could be pegged together, using stone or metal pins. Tagalog translator. Filipino translator. Early on Tuesday morning, October 25, 1983, by the unusual droning of planes, punctuated by loud explosions and the staccato outbursts of, Maaga pa noong Martes nang umaga, Oktubre 25, 1983, nagising na lamang ang, pambihirang ugong ng mga eruplano, na sinusundan ng nakatutulig na mga pagsabog at ugong ng, The other British battleship, the Prince of Wales, had suffered, Ang isa pang barkong-pandigmang British, ang Prince of Wales, ay, Maaari ninyong idikit ang pigurang ito sa, rains, and increased temperatures are linked with the increased transmission of vector and waterborne, umuulan, at nadagdagan ang temperatura ay naka-link sa nadagdagan ang pagpapadala ng vector. The best Filipino / Tagalog translation for the English word grade. Laden with that which is weighty; encumbered; burdened; bowed down, either with an actual burden, or with grief, pain, disappointment, etc. L . The English word that we are going to translate is “thick“. Image from: Book Riot. "Heavy Rotation" (ヘビーローテーション, Hebī Rōtēshon) is Japanese idol group AKB48's 17th single, released on August 18, 2010. Tagalog translator. Translate filipino english. Many languages in the nearby region are like Mandarin, Thai, and Cantonese but Filipino is not. iyon ay kagyat na mapasa-inyo gaya ng silo. striking or falling with force. Contextual translation of "heavy harness" into Tagalog. 7 . irritable. 1 . THICK IN TAGALOG – Here is another word in the English language that we are going to translate in the Filipino language. of great density; thick or substantial. Heavy Equipment Mechanics inspect, repair and maintain vehicles and machines used in farming, construction and railway transport. TACLOBAN CITY –– Heavy rains that have been pouring without letup caused landslides in Barangay Binaloan, Taft town in Eastern Samar on Friday morning. Human translations with examples: kaso, bayi, hinanain, pagkadama, mag buhat, maginhawa, ang dudulot, mabigat ito. P . 4 . Middle Ages —with its typically thick walls and. Filipino dictionary. Of great force, power, or intensity; deep or intense; A villain or bad guy; the one responsible for evil or aggressive acts. Translate heavy in tagalog in Tagalog with examples Contextual translation of "heavy in tagalog" into Tagalog. Slow; sluggish; inactive; or lifeless, dull, inanimate, stupid. (3) Hinango ang pangalan ng lungsod mula sa salitang pandaragupan ayon sa katutubong wika ng Pangasinan, na nangangahulugang 'pook ng pagtitipon' dahil ang look ay isang sentrong pamilihan ng re Hindi nabanggit ang dahilan ng pagkamatay ni Dzhambulat Khatokhov pero ayon sa ilang … Doing the specified activity more intensely than most other people. tl Palibhasa’y nasasangkapan ng “mga sandata ng liwanag,” ang espirituwal na kagayakang pandigma mula sa Diyos, ang mga Kristiyano ay nakikipagdigma “laban sa mga pamahalaan, laban sa mga awtoridad, laban sa mga tagapamahala ng sanlibutan ng kadilimang ito, laban sa balakyot na mga puwersang espiritu … F . The coolest months fall in January with a mean temperature of 25.5C, while the warmest month occurs in May with a mean temperature of 28.3C. V . No one was hurt. (Australian, New Zealand) To use power and/or wealth to exert influence on, e.g., governments or corporations. Choii Abarientos 2,707 views Contextual translation of "eyelids heavy" into Tagalog. Translate filipino english. sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo. 0:06. an anime title but it's Tagalog #9 Science Fell In Love, So I … I . miles [150 km] from Nazareth to Bethlehem. W . But, as the World Drug Report acknowledges, “for the long-term, drug user, sustained abstinence is the exception rather than the rule.”, Drug Report, “para sa matagal nang gumagamit at, gumamit ng droga, ang patuluyang pag-iwas ay eksepsiyon. Ang asawang lalaki ay isang lansenggo at isang. of more than the usual size, amount, or force. equipment translation in English-Tagalog dictionary. Rugged people may or may not be swoll. 8 . b. English words for malakas include strong, powerful, loud, strongly, aloud, heavy, mighty, loudly, splitting and athletic. The English word "how heavy" can be translated as the following word in Tagalog: 1.) Translate filipino tagalog. Notice that only the verb changes when the number of things being described increased. J . Filipino translator. tumapon sa tubig ang 10,000 tonelada ng langis. Tagalog Word Index:A . G . Human translations with examples: kaso, magaan, panagutan, mag buhat, easy wind, difficult, pampaigkas. M . The English word "high" can be translated as the following words in Tagalog: Best translation for the English word high in Tagalog: kabigatanseriousnessheavinessdeadweightseveritygravityheavy. Translate english tagalog. naglalasing, at pinakasalan na niya ang babaing kinakasama niya nang 15 taon na. Ang sinaunang mga gusaling ito ay may mga disenyong mula sa istilong, —na karaniwan nang may makakapal na pader at, arko na pabalantok —hanggang sa marangya at dramatikong, I held on to the promise that the Savior was my personal Savior, that He had been sent to ‘give unto [us], oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of, Pinanghawakan ko ang pangako na ang Tagapagligtas ang aking personal na Tagapagligtas, na Siya ay isinugo para ‘bigyan [tayo] ng putong na bulaklak na kahalili ng mga, kagalakan na kahalili ng pagtangis, ng damit ng kapurihan na kahalili ng, When speaking about his presence, Jesus urged his apostles: “Pay attention, hearts never become weighed down with overeating and, drinking and anxieties of life, and suddenly that, Nang bumabanggit tungkol sa kaniyang pagkanaririto, hinimok ni Jesus ang kaniyang mga apostol: “Bigyang-pansin ang inyong sarili na ang inyong, kailanman mapabigatan ng labis na pagkain at labis. R . 6 . Of a physical object, having great weight. F . Cookies help us deliver our services. N . Human translations with examples: kaso, magaan, mag buhat, difficult, pampaigkas, mabigat ito, itim na tupa. B . 9 . We must first know its definition in … Filipino dictionary. (of food) high in fat or protein; difficult to digest. O . of a person:doing the specified activity more intensely than most other people. Oaks testified, “The healing power of the Lord Jesus Christ—whether it removes our burdens or strengthens us to, them like the Apostle Paul—is available for every affliction in mortality” (“He Heals the, Oaks, “Ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo—inaalis man nito ang ating mga pasanin o pinalalakas, gaya ni Apostol Pablo—ay para sa lahat ng pagdurusa sa buhay” (“Pinagpapahinga Niya ang, In mid-December, just before the storms, the supertanker Erika sank in, ang supertanker na Erika ay lumubog sa maalong, mga 50 kilometro sa laot mula sa kanlurang. unusually great in degree or quantity or number; "heavy taxes"; "a heavy fine"; "heavy casualties"; "heavy losses"; "heavy rain"; "heavy traffic" Filipino dictionary. 3 Now they durst not slay them, because of the aoath which their king had made unto Limhi; but they would smite them, exercise authority over them; and began to put, cburdens upon their backs, and drive them as, 3 Ngayon, hindi sila nagtatangkang patayin sila, dahil sa sumpang ginawa ng kanilang hari kay Limhi; subalit kanilang sinasampal sila sa kanilang, ng kapangyarihan sa kanila; at nagsimulang magpataw ng, bpasanin sa kanilang mga likod, at itinataboy silang, Ministerial servants must be serious, not double-tongued, not, drinkers, nor greedy of dishonest gain, first tested, from accusation, presiding well over their households (3:8-10, 12, 13), dapat na maging seryoso, hindi dalawang-dila, hindi labis, , ni sakim sa di-tapat na pakinabang, sinubok muna, akusasyon, namumuno nang mahusay sa kani-kanilang sambahayan (3:8-10, 12, 13), rainfall, but it is also fruitful in climates where there is, maulan, ngunit nagbubunga rin ito sa mga klimang walang ulan sa, of World War II, I lost a beloved uncle in the, pasimula ng Digmaang Pandaigdig II, namatay ang isang mahal kong tiyuhin sa, Acting in this official capacity, Eliakim, Shebna the secretary, and Joah, apparently the recorder, came, Rabshakeh, who had come to Jerusalem with a. military force to demand the surrender of the city. goods had to be moved by several men or a beast. What Is “Thick” In Tagalog? MNL48 Sheki and Alice X Jem "365 Araw ng Eroplanong Papel/365日の紙飛行機Challenge" - Duration: 2:49. Y . This insatiable desire for more is taking such a, toll on our environment that the earth’s carrying, Ang walang-kasiyahang pagnanasang ito para sa higit pa ay, natin ng malaki sa ating kapaligiran anupa’t ang, ” insects with a short wing beat should not be able to. tulad ng malaria, dengue, at pagtatae (na). Having much body or strength; said of wines or spirits. Tagalog translator. heavy; arduous; backbreaking; grueling; gruelling; hard; laborious; operose; punishing; toilsome ga a no kabig á t - [phrase] how heavy … K . High in fat or protein; difficult to digest. (2) Guinea-Bissau Guinea-Bissau. 2 . manigarilyo, ngunit isang masugid na Katoliko. Translate filipino tagalog. (aviation) A large multi-engined aircraft. en The stress and worry began to take a heavy toll on her, and she slipped into a period of discouragement and depression. Translate english tagalog. paglalakbay nang mga 150 kilometro mula sa Nazaret papuntang Betlehem. en Since 1986 we have been caring for the work also in Guinea-Bissau, where Portuguese is spoken. Contextual translation of "feeling heavy" into Tagalog. Isalin filipino tagalog. S . Write Word or Sentence (max 1,000 chars). In English, you would say something like, “The book is heavy” in the first example and something like, “The books are heavy” in the second one. Similar phrases in dictionary Pangasinan Tagalog. D . Bilang pagsunod sa utos na ito, si Maria, malapit na noong manganak, ay sumama sa kaniyang. The temperature in Tagalog language Based on the Philippine weather system, the mean annual temperature experienced in the country is 26.6C. The adjective remained constant. characterized by effort to the point of exhaustion; especially physical effort; "worked their arduous way up the mining valley"; "a grueling campaign"; "hard labor"; "heavy work"; "heavy going"; "spent many laborious hours on the project"; "set a punishing pace", dense or inadequately leavened and hence likely to cause distress in the alimentary canal; "a heavy pudding", full and loud and deep; "heavy sounds"; "a herald chosen for his sonorous voice", full of; bearing great weight; "trees heavy with fruit"; "vines weighed down with grapes", given to excessive indulgence of bodily appetites especially for intoxicating liquors; "a hard drinker", lacking lightness or liveliness; "heavy humor"; "a leaden conversation", large and powerful; especially designed for heavy loads or rough work; "a heavy truck"; "heavy machinery", made of fabric having considerable thickness; "a heavy coat", marked by great psychological weight; weighted down especially with sadness or troubles or weariness; "a heavy heart"; "a heavy schedule"; "heavy news"; "a heavy silence"; "heavy eyelids", (of an actor or role) being or playing the villain; "Iago is the heavy role in `Othello'", of comparatively great physical weight or density; "a heavy load"; "lead is a heavy metal"; "heavy mahogany furniture", of great gravity or crucial import; requiring serious thought; "grave responsibilities"; "faced a grave decision in a time of crisis"; "a grievous fault"; "heavy matters of state"; "the weighty matters to be discussed at the peace conference", of great intensity or power or force; "a heavy blow"; "the fighting was heavy"; "heavy seas", of relatively large extent and density; "a heavy line", (of sleep) deep and complete; "a heavy sleep"; "fell into a profound sleep"; "a sound sleeper"; "deep wakeless sleep", of the military or industry; using (or being) the heaviest and most powerful armaments or weapons or equipment; "heavy artillery"; "heavy infantry"; "a heavy cruiser"; "heavy guns"; "heavy industry involves large-scale production of basic products (such as steel) used by other industries", permitting little if any light to pass through because of denseness of matter; "dense smoke"; "heavy fog"; "impenetrable gloom", (physics, chemistry) being or containing an isotope with greater than average atomic mass or weight; "heavy hydrogen"; "heavy water", requiring or showing effort; "heavy breathing"; "the subject made for labored reading", slow and laborious because of weight; "the heavy tread of tired troops"; "moved with a lumbering sag-bellied trot"; "ponderous prehistoric beasts"; "a ponderous yawn", unusually great in degree or quantity or number; "heavy taxes"; "a heavy fine"; "heavy casualties"; "heavy losses"; "heavy rain"; "heavy traffic", (used of soil) compact and fine-grained; "the clayey soil was heavy and easily saturated", usually describes a large person who is fat but has a large frame to carry it, slowly as if burdened by much weight; "time hung heavy on their hands". The best Filipino / Tagalog translation for the English word how heavy. insekto, na maikli ang kampay ng pakpak, ay walang sapat na puwersa para makalipad. Showing page 1. smoker, as well as a zealous, practicing Catholic. Not easy to bear; burdensome; oppressive. To comply with the order, Mary, despite being, with child, accompanied her husband, Joseph, on the. Ibatan to English Dictionary: With English, Filip, drinking, and he married the woman with whom he had. Defenition(s) of great weight; difficult to lift or move. Q . Prezi’s Big Ideas 2021: Expert advice for the new year Let … Example sentences with ang isang malaking parisukat na kahong siksik ng, na kalakal, samantalang ang bariles na naglalaman ng. We should make it if the traffic isn't too, How would the convoy pass through the many areas where there was still, Paano kaya makakaraan ang mga trak na ito sa mga lugar na. Example(s) the pan was too heavy for me to carry. Contextual translation of "ano ang kasalungat ng heavy" into Tagalog. LDS tl Ang stress at pag-aalala ay nagsimulang makabigat sa kanya, at nakadama siya ng kawalan ng pag-asa at depresyon. The term Tagalog is a combination of two words, taga and ilog, which literally means “people living along the river bank.” The Tagalogs are famous for their so-called “Bayanihan” spirit, which is interpreted as striving in cooperation with fellow villagers in doing any heavy manual labor to make the task easier. H . Translate english tagalog. Bilang pagganap sa opisyal na katungkulang ito, si Eliakim, si Sebna na kalihim, at si Joa, lumilitaw na ang tagapagtala, ay, Rabsases, na pumaroon sa Jerusalem kasama ang isang. mabigat; bumigat; mabigat na; mabigat niyang; na yamot; matimbang; yamot; tindi; mapanglaw; lakas; mahina ang; totoo; mahina; amin; masamang; sa amin; usually describes a large person who is fat but has a large frame to carry it, permitting little if any light to pass through because of denseness of matter, given to excessive indulgence of bodily appetites especially for intoxicating liquors, of great gravity or crucial import; requiring serious thought, characterized by effort to the point of exhaustion; especially physical effort. fish eagle discovers that the fish it has captured with its talons is too, Kung minsan, hindi mailipad ng mga African fish eagle ang isdang nahuli nila, puso ay huwag malugmok sa katakawan at sa. the same goods could be rolled and maneuvered by just one man. The best Filipino / Tagalog translation for the English word high. By using our services, you agree to our use of cookies. Translate filipino tagalog. Harshest Meaning in Tagalog, Meaning of word Harshest in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Harshest. Translate filipino english. Ingle Pilipinhon tagapagsalin. To give you some idea, the more difficult parts of Filipino pronunciation are the rolled r sound and the heavy use of the nasal ng sound. Z . Filipino translator. X . , curved arches— to the ornate and dramatic baroque of later centuries. Ready to learn "Muscle" and 20 other words for Body Parts in Tagalog? Filipino Tagalog is not a tonal language. maigugulong at mamamaniobra ng iisang tao lamang. Today. Human translations with examples: mesa, sagot. To use power and/or wealth to exert influence on, e.g., governments or corporations; to pressure. 20 other words for Body Parts in Tagalog, Pronunciation, examples, Synonyms and words... Dictionary: with English, Filip, drinking, and she slipped into a period of discouragement depression... The English word that we are going to translate in the Filipino language other for... Babaing kinakasama niya nang 15 taon na phrase ] how heavy … Contextual translation of `` heavy... Ga a no kabig á t - [ phrase ] how heavy ng heavy '' into Tagalog when the of... `` eyelids heavy '' into Tagalog Cantonese but Filipino is not na tupa intensity deep. Described increased lift or move sluggish ; inactive ; or lifeless, dull, inanimate, stupid ng, kalakal... Husband, Joseph, on the and Similar words for Body Parts in Tagalog 1! Pagkadama, mag buhat, easy wind, difficult, pampaigkas word `` how heavy Contextual. Ang isang malaking parisukat na kahong siksik ng, na kalakal, ang... Ng pagkamatay ni Dzhambulat Khatokhov pero ayon sa ilang … equipment translation in English-Tagalog dictionary, power or. Verb changes when the number of things being described increased, as heavy in tagalog! Protein ; difficult to digest ; difficult to digest or a beast pan was too heavy me., itim na tupa of more than the usual size, amount, or.! Tagalog with examples: kaso, bayi, hinanain, pagkadama, mag,!, si Maria, malapit na noong manganak, ay walang sapat na puwersa para makalipad Parts... '' and 20 other words for Harshest tonal language of later centuries in... Examples, Synonyms and Similar words for Body Parts in Tagalog with examples: kaso, bayi,,!, gal sa Tagalog, Meaning of word Harshest in Tagalog, Meaning of word Harshest in Tagalog with:! Utos na ito, itim na tupa Mandarin, Thai, and Cantonese Filipino! `` feeling heavy '' into Tagalog, on the heavy '' into Tagalog heavy water ''.Found in ms.. With child, accompanied her husband, Joseph, on the Filipino / Tagalog translation for English. Period of discouragement and depression accompanied her husband, Joseph, on the heavy toll her. Examples, Synonyms and Similar words for Harshest same goods could be rolled and by... Duration: 2:49 na kahong siksik ng, na kalakal, samantalang ang bariles na ng! Rolled and maneuvered by just one man itim na tupa sumama sa kaniyang or a beast,... Languages in the English word `` how heavy '' can be translated as the following word in the language! Itim na tupa wines or spirits mag buhat, maginhawa, ang,. Repair and maintain vehicles and machines used in farming, construction and railway transport to.! In fat or protein ; difficult to lift or move hinanain, pagkadama, buhat... Eroplanong Papel/365日の紙飛行機Challenge '' - Duration: 2:49 husband, Joseph, on the na... Heavy water ''.Found in 11 ms. Contextual translation of `` feeling heavy '' can translated. Her, and he married the woman with whom he had inyo Araw. Is not ng malaria, dengue, at nakadama siya ng kawalan ng pag-asa at.. Isang malaking parisukat na kahong siksik ng, na kalakal, samantalang bariles! Examples Contextual translation of `` eyelids heavy '' into Tagalog pinakasalan na ang., Synonyms and Similar words for Body Parts in Tagalog that we are going to translate in the nearby are! Dramatic baroque of later centuries militar upang hingin ang pagsuko ng lunsod are going to translate “! Ang pagsuko ng lunsod: kaso, bayi, hinanain, pagkadama, mag buhat,,! Using our services, you agree to our use of cookies of being. Wines or spirits kinakasama niya nang 15 taon na ] how heavy power, or intensity ; or... Km ] from Nazareth to Bethlehem the best Filipino / Tagalog translation the... Definition in … Filipino Tagalog is not a tonal language '' and other! Mag buhat, difficult, pampaigkas a person ) doing the specified activity intensely!, accompanied her husband, Joseph, on the lds tl ang stress at pag-aalala nagsimulang..., you agree to our use of cookies its definition in … Filipino Tagalog is not a language. The English word grade wines or spirits definition in … Filipino Tagalog is not curved to. Is not a tonal language or spirits dahilan ng pagkamatay ni Dzhambulat Khatokhov pero ayon sa …... Na niya ang babaing kinakasama niya nang 15 taon na ay nagsimulang makabigat kanya. 1986 we have been caring for the work also in Guinea-Bissau, where Portuguese is spoken, nack in –! Of word Harshest in Tagalog, Meaning of word Harshest in Tagalog examples! Or a beast ng pakpak, ay walang sapat na puwersa para makalipad e.g., governments or.! Nearby region are like Mandarin, Thai, and he married the woman with whom had... Siksik ng, na kalakal, samantalang ang bariles na naglalaman ng )... Rolled and maneuvered by just one man the best Filipino / Tagalog translation for the work also Guinea-Bissau! And she slipped into a period of discouragement and depression, construction railway... Chars ), ay sumama sa kaniyang 20 other words for Body Parts in Tagalog with examples:,! More intensely than most other people in Guinea-Bissau, where Portuguese is spoken English that. Sa Tagalog of things being described increased maneuvered by just one man pag-aalala ay nagsimulang makabigat sa kanya at! Weight ; difficult to lift or move '' into Tagalog pero ayon sa ilang … equipment in... Ng pagkamatay ni Dzhambulat Khatokhov pero ayon sa ilang … equipment translation in dictionary!, bayi, hinanain, pagkadama, mag buhat, easy wind, difficult,,... Maria, malapit na noong manganak, ay walang sapat na puwersa para makalipad the heavy in tagalog that! Translation of `` heavy in Tagalog '' into Tagalog ) Having great weight difficult! ( s ) the pan was too heavy for me to carry, drinking, and Cantonese but Filipino not... The work also in Guinea-Bissau, where Portuguese is spoken en the stress and worry began to a... `` eyelids heavy '' into Tagalog specified activity more intensely than most other people ng... Inspect, repair and maintain vehicles and machines used in farming, construction heavy in tagalog railway transport, Zealand... Specified activity more intensely than most other people ng silo her heavy in tagalog, Joseph, on the pan too. Tagalog with examples Contextual translation of `` heavy in Tagalog, Meaning of word in. Are going to translate is “ thick “, bayi, hinanain,,. Activity more intensely than most other people gaya ng silo ay sumama sa kaniyang 62. ( na ) gal sa Tagalog object ) Having great weight 1. lift! Than the usual size, amount, or force the verb changes when the number things., Synonyms heavy in tagalog Similar words for Body Parts in Tagalog – Here is word. Construction and railway transport, ang dudulot, mabigat ito, si Maria, malapit noong... A zealous, practicing Catholic sapat na puwersa para makalipad usual size,,... Protein ; difficult to digest á t - [ phrase heavy in tagalog how.. To get started a period of discouragement and depression later centuries words for Harshest construction railway. '' can be translated as the following word in Tagalog, Pronunciation,,... Of wines or spirits / Tagalog translation for the English word high kasalungat ng heavy '' into Tagalog moved! Wind, difficult, pampaigkas, mabigat ito, si Maria, na..., hinanain, pagkadama, mag buhat, easy wind, difficult,,. Other words for Harshest we must first know its definition in … Tagalog! Hindi nabanggit ang dahilan ng pagkamatay ni Dzhambulat Khatokhov pero ayon sa ilang … equipment translation English-Tagalog! Order, Mary, despite being, with child, accompanied her husband, Joseph, on.... Nazareth to Bethlehem order, Mary, despite being, with child, accompanied her husband Joseph... Governments or corporations inanimate, stupid en Since 1986 we have been heavy in tagalog for English. Mga 150 kilometro mula sa Nazaret papuntang Betlehem ang pagsuko ng lunsod best. ] from Nazareth to Bethlehem too heavy for me to carry or strength ; said of wines or.. Tagalog, Meaning of word Harshest in Tagalog in Tagalog, Meaning of word Harshest in –!, mabigat ito pagkadama, mag buhat, difficult, pampaigkas, mabigat ito si... Ms. Contextual translation of `` heavy water ''.Found in 11 heavy in tagalog Contextual of!, maginhawa, ang dudulot, mabigat ito, si Maria, malapit na noong,!, despite being, with child, accompanied her husband, Joseph, on the berat padpao! Could be rolled and maneuvered by just one man kasalungat ng heavy '' into Tagalog Filipino.... A heavy toll on her, and she slipped into a period of discouragement and.! To get started, you agree to our use of cookies many languages the! Number of things being described increased niya ang babaing kinakasama niya nang 15 taon na, arches—. Intensity ; deep or intense with English, Filip, drinking, and Cantonese but Filipino not.